God's Kingdom Ministries
Serious Bible Study

GKM

Donate
Books

Wie is een Jood?

General

30 pagina's. In Romeinen 2:28, 29 vertelt Paulus ons wie een Jood IS en wie geen Jood is. Gods antwoord op deze vraag kan niet worden verkregen door naar iemands genetica te kijken, maar door de wettelijke vereisten van burgerschap in een stam van Israël. Dit laat zien hoe die Joden die Christus hebben aanvaard en alle anderen die Hem als Koning-Messias aanvaarden, zich legaal bij de stam Juda hebben aangesloten en dus "Joden" zijn. Aan de andere kant zijn degenen die Hem hebben afgewezen helemaal GEEN Joden, omdat ze in opstand zijn gekomen tegen de koning van Juda en hun burgerschap in Juda hebben verloren.

Read Online for Free Book

Copyright Information

Wie is een Jood?

By Dr. Stephen E. Jones

Unless otherwise noted:
Scripture taken from the
NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®

© Copyright The Lockman Foundation 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995. Used by permission.

Published by:
God’s Kingdom Ministries
PO Box 32739
Minneapolis, MN 55432-0739 (USA)

https://godskingdom.org

Permission is granted to copy and quote freely
from this publication for non-commercial purposes.

© copyright 2005
All Rights Reserved
Printed in USA