God's Kingdom Ministries
Serious Bible Study

GKM

Donate
Books

Wyroki Bożego prawa

General

Książka ta poświęca osobny rozdział każdemu ze słów przetłumaczonych jako „piekło” w Nowym Testamencie: Tartar, Gehenna i Hades. Zajmuje się również biblijną naturą „jeziora ognia” i jego trwaniem jako „eonian”. Kończy się rozdziałem historycznym, pokazującym, w co wierzyło wielu wczesnych ojców chrześcijańskich na temat sądu Bożego i jak był on naprawczy, a nie destrukcyjny.

Read Online for Free Book

Wyroki Bożego prawa

Copyright Information

Wyroki Bożego prawa

By Dr. Stephen E. Jones

Autor okładki: Paul Bover

Unless otherwise noted:
Scripture taken from the
NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®

© Copyright The Lockman Foundation 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995. Used by permission.

Published by:
God’s Kingdom Ministries
PO Box 32739
Minneapolis, MN 55432-0739 (USA)

Ta książka poświęca osobny rozdział dla każdego ze słów przetłumaczonych w Nowym Testamencie na „piekło”: Tartar, Gehenna i Hades. Omawia ona również naturę biblijnego „jezioro ognia” i to, ile czasu trwa „eon”. Na końcu zawiera ona rozdział z rysem historycznym, opisującym wierzenia Chrześcijańskich Ojców wczesnego Kościoła na temat wyroków boskiego sądu i ich odnawiającej, naprawiającej raczej niż destrukcyjnej natury. - Czytaj za darmo poniżej

https://godskingdom.org

Permission is granted to copy and quote freely
from this publication for non-commercial purposes.

© copyright 2004 (Poprawione 2011)
All Rights Reserved
Printed in USA