God's Kingdom Ministries
Serious Bible Study

GKM

Donate
Books

Odnowienie wszystkich rzeczy

General

Biblia mówi nam, że przed Jezusem Chrystusem zegnie się wszelkie kolano i że to Jezusowi Bóg przekazał prawo osądzenia wszystkiego. W jaki sposób Bóg osiągnie ten cel? Czy sprawi to przez odmowę osądzenia ludzkości za grzechy? Czy sprawi to poprzez Swój osąd? To opracowanie ma wykazać różnicę pomiędzy Uniwersalizmem, który neguje cały boski sąd, a Restoracjonizmem, który naucza, że wszystkie wyroki Bożego prawa są natury korygującej i naprawczej. - Czytaj za darmo poniżej

Read Online for Free Book

Odnowienie wszystkich rzeczy

Copyright Information

Odnowienie wszystkich rzeczy

By Dr. Stephen E. Jones

Unless otherwise noted:
Scripture taken from the
NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®

© Copyright The Lockman Foundation 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995. Used by permission.

Published by:
God’s Kingdom Ministries
PO Box 32739
Minneapolis, MN 55432-0739 (USA)

https://godskingdom.org

Permission is granted to copy and quote freely
from this publication for non-commercial purposes.

© copyright 2007
All Rights Reserved
Printed in USA