You successfully added to your cart! You can either continue shopping, or checkout now if you'd like.

Note: If you'd like to continue shopping, you can always access your cart from the icon at the upper-right of every page.

Quantity:

Total:

Odnowienie wszystkich rzeczy

Biblia mówi nam, że przed Jezusem Chrystusem zegnie się wszelkie kolano i że to Jezusowi Bóg przekazał prawo osądzenia wszystkiego. W jaki sposób Bóg osiągnie ten cel? Czy sprawi to przez odmowę osądzenia ludzkości za grzechy? Czy sprawi to poprzez Swój osąd? To opracowanie ma wykazać różnicę pomiędzy Uniwersalizmem, który neguje cały boski sąd, a Restoracjonizmem, który naucza, że wszystkie wyroki Bożego prawa są natury korygującej i naprawczej. - Czytaj za darmo poniżej - Przeczytaj za darmo poniżej

Category - Short Book

Przeczytaj za darmo poniżej

Odnowienie wszystkich rzeczy

By Dr. Stephen E. Jones

Unless otherwise noted:
Scripture taken from the
NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®

© Copyright The Lockman Foundation 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995. Used by permission.

Published by:
God’s Kingdom Ministries
6201 University Ave. N.E.
Fridley, MN 55432 (USA)

https://godskingdom.org

Permission is granted to copy and quote freely
from this publication for non-commercial purposes.

© copyright 2007
All Rights Reserved
Printed in USA