Hoofdstuk 1

Wat is Gods wil

Het idee dat Gods mogelijkheden beperkt zijn is algemeen aanvaard onder Christenen. Veel van hen denken dat Gods mogelijkheden beperkt zijn door de zogenaamde “vrije wil” van de mens. Men denkt vaak dat de wil van de mens groter en machtiger is dan de wil God, of dat God incapabel is om de wil van mensen te om te vormen naar Zijn wil.

De vraag is die ons rest is dan: wat weerhoudt God er nu precies van om alle mensen uiteindelijk te redden? 2 Petrus 3:9 zegt:

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Als er iemand verloren gaat is dit dus niet omdat God dit wil.

Paulus zegt in 1 Timotheus 2:4:

4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

Dit is ook een van de vele voorbeelden waaruit blijkt wat Gods wil is voor alle mensen. Men leert nu echter dat het probleem is dat boze, zondige mensen Gods wil weerstaan. God is blijkbaar niet in staat om zijn wil (alle mensen) te volvoeren. De wil van de mens lijkt dan machtiger te zijn dan de wil van God. Hoe machtig is God dan eigenlijk?