You successfully added to your cart! You can either continue shopping, or checkout now if you'd like.

Note: If you'd like to continue shopping, you can always access your cart from the icon at the upper-right of every page.

Quantity:

Total:

HET JUBELJAAR VAN DE SCHEPPING

Dit boek behandelt de soevereiniteit van God en het herstel van alle dingen, wat Gods algemene doel in de geschiedenis is. Het geeft ook weinig bekende kerkgeschiedenis die laat zien hoe deze essentiƫle leringen in de vijfde eeuw verloren gingen. Het verklaart de drie opstandingen van gerst-, tarwe- en druivenbedrijven in een algemeen overzicht.

Category - Long Book

Noot van de vertaler

De Nederlandse vertaling van Creation's Jubilee berust op de vijfde Engelse uitgave uit het jaar 2000. Er is naar mijn ervaring wellicht geen boek dat het zoekende en studerende (christelijke) publiek zo aan kan spreken als Creation's Jubilee.

De schrijver neemt u mee terug naar de eerste eeuwen na Christus en laat u zien hoe verschillende opvattingen zijn ontstaan en zijn aangenomen door de vroege Kerk. Opvattingen en leringen die eeuwenlang zijn gepredikt door voorname Kerkvaders en die zo van generatie tot generatie zijn overgenomen door de predikanten van onze tijd, opvattingen die zo zijn verweven in ons Calvinistisch denken.

Jones durft de vinger op de zere plek te leggen en stelt kritische vragen waarna hij vervolgens in de Bijbel naar antwoorden zoekt. Hij belicht alles vanuit de goddelijke wet die geopenbaard is door God aan Mozes en die vervuld is door Christus. De principes van de wet lopen als een rode draad door het boek.

De vertaler die de vernederlandsing van dit boek destijds in zijn jeugdige onschuld en overmoed ter hand nam, kon toentertijd dan ook niet bevroeden dat hij een tekst onder handen had die de waarheid zo helder aan het licht brengt.

Aangezien het de verwachting is dat de belangstelling voor Het Jubeljaar van de Schepping groot is, leek het mij een daad van eenvoudige rechtvaardigheid (hoewel ook een uitermate tijdrovende) zowel tegenover de schrijver als het lezerspubliek, om de hele tekst woord voor woord door te nemen en waar vereist te verbeteren. Daardoor is een tekst ontstaan, die hopelijk de toets van de meest kritische en Bijbelvaste lezers van de toekomst zal kunnen doorstaan, hoewel ik niet verwacht dat bij de vertaling van een boek van deze complexiteit (met betrekking tot onder andere Bijbelteksten uit de grondtaal en het Engels) en omvang de volmaaktheid ooit zal kunnen worden bereikt, tenminste… niet in dit tijdperk!

Ik nodig u uit om vraagstukken aan te gaan waar in de tijd voor Jezus nooit over gedebatteerd is en altijd voor waar is aangenomen, waar vervolgens in de tijd van Jezus verschillende meningen over ontstonden, en wat vervolgens in de tijd na Jezus (tot op heden) wordt bestempeld als een valse leer. Met deze vraagstukken slaat Creation's Jubilee de spijker op zijn kop als het schudt aan vastgeroeste christelijke tradities en opvattingen.

Ik nodig u uit om de Bijbel te bestuderen om te zien of het inderdaad waar is wat er wordt gezegd (Hand. 17:11, vrij vertaalt).

Tot slot. Het gaat niet om mij, maar om de God van de Bijbel, het gaat om Hem die soeverein is. Vanwege deze reden is de naam van de vertaler weggelaten onder op de pagina.

Nederland, 2010 Vertaler – een dienaar van God als werktuig voor de gerechtigheid