You successfully added to your cart! You can either continue shopping, or checkout now if you'd like.

Note: If you'd like to continue shopping, you can always access your cart from the icon at the upper-right of every page.

Quantity:

Total:

Filters

Categories

DE WETTEN VAN DE TWEEDE KOMST

Een grondige studie van Israëls feesten en hun profetische betekenis voor de wederkomst van Christus. De meeste christenen weten dat het Pascha de timing van Christus 'dood aan het kruis liet zien in Zijn eerste verschijning; maar weinigen begrijpen de betekenis van Trompetten, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Dit boek leert ook de wetten van Sonship and the Manchild.

Category - Long Book

Noot van de vertaler

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt,

heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen (Hosea 4:6).

Hoeveel kennis hebben wij van Gods Woord? Hoeveel kennis wordt ons aangeboden door de kerk, vrienden en medegelovigen? Dit boek biedt u een fantastische schat aan kennis van God aan. Het beschrijft niet alleen de gebeurtenissen in de Bijbel, maar diept ook het hoe en waarom van deze gebeurtenissen uit.

In dit boek gaat om de God van de Bijbel, om Hem die soeverein is en alles in Zijn hand heeft. Om Hem die Mens is geworden en Zichzelf voor ons heeft geofferd als Lam van God om ons te redden. En om Hem die als Overwinnaar en als Koning terug zal komen om Zijn Koninkrijk op te eisen. Wat een heerlijk vooruitzicht.

De schrijver neemt u mee langs alle feesten van Israël. Daar u misschien alleen moet denken aan Pascha (Pasen) en Pinksteren, zult u zien dat de Bijbel veel meer feesten onderwijst dan wij gewend zijn te vieren. Denk bijvoorbeeld eens aan het beweegoffer, het Feest van de Bazuinen, de Verzoendag en het Jubeljaar. Zo zijn er nog veel meer feesten die de laatste eeuwen behoorlijk zijn ondergesneeuwd door opvattingen binnen het christendom. Maar de Bijbel leert ze toch echt, met het doel om ons het plan van God beter te laten begrijpen.

Waarom moest Mozes van God twee trompetten maken? Wat betekenen de ceremonieën voor de Verzoendag en waarom moest bij de wet van de melaatse de tweede duif worden gedoopt in het bloed van de eerste duif voordat het losgelaten werd in het open veld? Waarom kreeg Juda de belofte om Jezus voort te brengen en welke grote rol speelt het leven van Jozef in de Bijbel? Waarom stapte alleen Petrus (en niet alle discipelen) uit de boot om Jezus op het water te ontmoetten? Waarom moest Jezus nu precies op Pascha (Pasen) sterven en hoe heeft Hij vervolgens het beweegoffer vervuld? Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan bod.

Het zal u meer en meer Gods bedoeling met de mens openbaren, maar ook de manier hoe God zijn plan met de mens voltrekt.

De Engelse Bijbelteksten zijn overgezet naar het Nederlands middels de vertaling van de Herziene Statenvertaling (HSV).

Omdat ik geen opleiding heb genoten dat relevant is om een dergelijk boekwerk te vertalen, hoop ik dat u voorbij de lay-out en grammatica, zoals o.a. taalfouten, zinsopbouw e.d., kunt kijken en u zich kunt richten op de inhoud; de heerlijkheid van God.

— Remmer Remmers

Nederland, 2011