God's Kingdom Ministries
Serious Bible Study

GKM

Donate

Hoofdstuk 3: Weten door ervaring

Zelf heb ik vele onmogelijke situaties meegemaakt, in het bijzonder daar waar God voorzag. Jaren geleden bewees God zich echt aan mij en dat zorgde ervoor dat ik kwam te weten dat als ik ooit ergens in het midden van de Sahara zou worden gedropt, God op de een of andere manier zou voorzien, simpelweg omdat Hij dit altijd al had gedaan. Vaak toonde Hij Zijn zorg op het laatste moment en op dergelijke ongewone manieren. Als alles onmogelijk leek, deed God het toch en leek het allemaal zo makkelijk.

Als u enige ervaring zoals deze achter de rug hebt, dan weet u simpelweg door ervaring dat Hij voorziet. Het is geen theoretische kennis. Het is een weten en kennen door ervaring. Iedereen moet door ervaring tot deze conclusie komen en het niets slechts door theoretische kennis weten uit wat de Schriften leren over andere heiligen.

Maar al te vaak gaat het leven van een christen zijn gangetje en praten we over de geweldige ervaringen van de grote mannen van God, maar eigenlijk is dit zeer irrelevant voor ons. Wij denken dat God deze dingen doet bij Bijbelse heiligen en niet bij ons als alledaagse mensen. Maar ook die mannen waren alledaagse mensen. Vandaag de dag noemen we hen heiligen, maar elke heiligheid die zijn verkregen kwam enkel voort uit de training van God. We moeten hen bezien zoals ze waren toen ze geboren werden zoals ook wij geboren werden, zoals ook zij, net zoals wij, in hun broek plasten en zoals ook zij onvolwassen waren, zoals ook wij ooit onvolwassen waren. We moeten hen tot ons niveau halen. Niet om hen te onteren, maar om de Schriften voor ons toegankelijk te maken.

Onthoudt dat Elia een mens zoals ons was (Jakobus 5:17). Saul was zoals wij zijn. Mozes was zoals wij zijn. Al deze mensen waren in vele opzichten hetzelfde zoals wij vandaag de dag zijn en deze voorbeelden zijn opgetekend voor ons ter lering. Wij ondergaan dezelfde soort training zoals deze in de Bijbel gevonden kan worden.

Dus te midden van ontberingen leren we Zijn zorg. Te midden van veroordeling leren wij genade en liefde. Te midden van gebondenheid en gevangenschap leren wij het Jubeljaar van totale vergeving. Vervolgens brengt God ons op een bepaald punt uit de woestijn en terug de wereld in of terug tot hen die binnen het huisgezin van Saul verblijven, opdat wij in staat zijn om ons dienstwerk te beginnen bij degenen die nog vasthouden aan hun gouden kalveren van afgoderij in het hart.

Dus als u uit de kerk geleidt bent, wees dan niet verrast als God u op een dag weer terug naar de kerk leidt. Op een dag moet u terugkeren als u hen hulp kunt bieden en hen de waarheid in liefde kan delen als God u de mogelijkheid daarvoor geeft.

Als u dan opnieuw uit de kerk wordt gestoten, dan kan het zijn dat zij nog klaar zijn om het woord te horen dat u met hen moet delen. Maar aan de andere kant bent u misschien nog niet volledig uitgerust (bagage) om uw bediening in te gaan. Het is makkelijk om de kerk te beschuldigen van haar onvolwassenheid en haar blindheid. Het is makkelijk om hen te veroordelen omdat zij niet alle leerstellige waarheden zien die God ons heeft getoond. Maar we moeten erkennen dat de christenen binnen het systeem van denominatie van de  kerk zich daar bevinden omdat God ze daar geplaatst heeft. Als zij daar niet waren, dan zou u geen bediening hebben. Als zij vurig verlangden naar de waarheid die u hen voorhield, dan zouden zij niet alles tot het uiterste beproeven wat u geleerd had.

Het simpele feit is: u heeft hen net zo hard nodig als zij u nodig hebben. Zij mogen dan het Woord nodig hebben dat u voor hen heeft, maar u heeft hen nodig als uw barometer om er achter te komen of u werkelijk geleerd heeft om waarheid in liefde te verkondigen. De kans bestaat dat zij niet in staat zullen zijn om enige waarheid te horen die u hen wil verkondigen, tenzij het voor hen aangenaam wordt gemaakt door de liefde van Christus in u en door de kracht van de Heilige Geest. Hoe meer u op Christus lijkt, hoe groter uw mogelijkheid is dat u ten goede mensenlevens veranderd. En dat is uiteindelijk waar het om gaat.