God's Kingdom Ministries
Serious Bible Study

GKM

Donate

Hoofdstuk 2: De woestijntraining van David

David verbleef in de woestijn en in grotten om uiteindelijk tot volwassenheid te komen. Het was voor hem nodig dat hij over het karakter van Christus zou beschikken, opdat hij in staat was om het volk wijs en met recht en gerechtigheid te regeren. Degenen die als overwinnaars zijn voetstappen volgen moeten niet raar opkijken als zij zich voor een tijd niet meer binnen de kerk of een denominatie thuis voelen. Ook dit moet als een zegen van God beschouwd worden en misschien wel als een indicatie van een hogere roeping.

Toch is niet iedereen die zich niet meer thuis voelt binnen de kerk een overwinnaar. Slechts degenen die de lessen van David leren zijn overwinnaars. Alleen degenen die in een relatie met God komen dat leidt tot de openbaring van de zonen van God behoren tot de Davidgemeenschap.

David verbleef niet voor altijd in de woestijn. Op een gegeven moment moest hij terugkeren om als koning over Israël gekroond te worden. Hij onderging dus een tijdelijke training. Zijn echte dienstwerk geschiedde toen hij weer terugkeerde in Israël. Davids erfdeel, zijn dienstwerk, zijn roeping behoorde niet toe in de woestijn, maar in Israël. Zo was ook Israël onder Mozes niet geroepen om voor altijd in de woestijn de dwalen. Hun erfdeel was Kanaän en niet de woestijn. De woestijn was slechts een trainingsgebied voor het Beloofde Land.

Het doel van de woestijn is om er doorheen te komen en terug te keren om uw bediening in te gaan. De woestijn is geen einde in zichzelf. Het is niet het doel, maar het middel tot het doel. Het is de plaats waar God de overwinnaars leert dat Hij soeverein is, dat Hij hen beschermt en hun toevlucht en sterkte is. Het is een plaats waar de overwinnaars leren dat hun levens in Gods hand zijn en dat ze tot Zijn beschikking staan. Als Hij wilt dat zij leven, dan leven zij. Als Hij wilt dat zij sterven, dan sterven zij. Overwinnaars verliezen hun angst om te sterven en de angst voor de omstandigheden, simpelweg omdat ze Gods hand in alle dingen zien. Zij weten dat niets buiten Gods blikveld gebeurd. Er gebeurt niets of God heeft het aangestuurd of toegelaten. En boven alles leren de overwinnaars dat alle dingen meewerken ten goede (Rom. 8:28). Zij hebben geleerd dat het leven voor hen Christus is en het sterven winst (Fil. 1:21).

De woestijn zorgt ervoor dat u alleen op God aangewezen bent, daar te midden in de ontberingen van uw leven. De woestijn is de plaats waar u leert dat Hij voor u voorziet, daar te midden in de ontberingen, in onmogelijke situaties, opdat Hij u kan tonen dat het WEL mogelijk is en dat het WEL makkelijk is. Maar deze les hebben we pas geleerd als we eenmaal onszelf hebben overwonnen en hebben geleerd om in Hem te rusten.