God's Kingdom Ministries
Serious Bible Study

GKM

Donate

Hoofdstuk 9: Grotere werken dan deze

Ik ben van mening dat de wereld wonderen zal zien die zij nog nooit gezien heeft – de grotere werken waarvan Jezus zei dat die zouden geschieden (Joh. 14:12). Dit zal resulteren in de grootste oogst van zielen die de wereld ooit heeft aanschouwd. Net wanneer de meeste christenen zullen denken dat de oogst ten einde zal zijn, zullen zij erachter komen dat het nog maar net begonnen is.

De overwinnaars hebben nog eens duizend jaar waarin zij de wereld kunnen onderwijzen. In de toekomende eeuw zullen de volken tot de berg Sion in het hemelse Jeruzalem stromen om de weg van de HEERE te leren (Jes. 2:2-4). Het zal voor hen niet nodig zijn om naar de oude stad Jeruzalem te reizen, naar een fysieke tempel, want Christus zal door de overwinnaars geopenbaard worden en zij zullen Zijn tempel zijn. Zij zullen eveneens het “Sion” van de profetie zijn, want Hebreeën 12:22 zegt dat het nieuwe Sion niet het oude Sion is, net zoals het Nieuwe Jeruzalem ook niet de oude stad is.

Sion is de stad van David van waaruit hij Israël regeerde. Zij die de eerste opstanding beërven zijn de Davidgemeenschap die worden opgeroepen om te regeren (Op. 20:4-6). Dit heeft niets met genealogie te maken, maar met het karakter en de relatie met Jezus Christus. Men moet als David zijn, “een man naar Gods hart”.

Er zal een nieuwe ordening naar Melchizedek zijn, die heersen met priesterschap combineert,  net zoals Jezus Christus zowel Koning als Hogepriester is. “Melchi” betekent Koning. “Zadok” betekent Gerechtigheid en refereert aan de hogepriester onder Salomo, de “Vredevorst”. De heerschappij van Salomo portretteert de heerschappij van vrede in Jeruzalem, de “stad van vrede”.

Dus als u een deel van dat Nieuwe Jeruzalem bent, als u een deel van die berg Sion bent, dan zullen mensen tot u komen met de vraag: “Wat zegt God?” U zult dan in staat zijn om niet alleen het Woord van de HEERE met hen te delen, maar hen ook te onderwijzen hoe ze het Woord voor zichzelf kunnen horen. U zult hen de goddelijke wet onderwijzen en gerechtigheid volgens de gedachte van Christus bewerken. En wanneer zij de wet van de Geest zelf gaan horen, dan zal deze wet op hun hart geschreven worden, opdat zij het niet meer van anderen horen (extern), maar van binnen (innerlijk). Niet alleen hun daden zullen veranderen, maar ook hun hart, hun eigenlijke natuur, totdat een ieder komt bij het moment waar zij de gedachte van Christus hebben en Zijn karakter openbaren.