God's Kingdom Ministries
Serious Bible Study

GKM

Donate

Hoofdstuk 4: Het patroon

Al de dagen van Israël tijdens hun 40 jaar van rondzwerven in de woestijn had in het teken van klagen gestaan. Zij waren ongehoorzaam en weigerden om Zijn stem te horen. Het is een akelige geschiedenis. Ook Mozes zelf kon er aardig wat van. Mozes zei tegen God: “Waarom heeft u mij deze taak gegeven? Waarom deze bediening? Dit is een verschrikking!” Maar toen de reis er ten slotte bijna opzat erkende Mozes dat hun verblinding en hun doofheid kwam omdat GOD hen geen ogen had gegeven om te zien en oren om te horen. Mozes zei in Deut. 29:4 het volgende tegen hen,

4 Maar de HEERE heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.

Als Mozes niet 40 jaar in de woestijn was geweest in Gods trainingskamp voordat hij Israël uit Egypte zou leiden, dan had hij de soevereiniteit van God op deze manier niet kunnen erkennen. Die woestijnervaring toen hij de schapen van Jetro hoedde, was zijn woestijntraining voordat God hem opnieuw tot de kerk zond om hen in dezelfde woestijn te brengen, zodat ook zij door God getraind konden worden. En wie zou hen nu beter kunnen leiden dan Mozes, die al in de woestijn was geweest?

Mozes benutte zijn tijd als een schaapherder om zo te leren hoe hij de kudde van God zachtmoedig kon leiden. Mozes werd terug naar de kerk gezonden, terug naar Egype, terug in de wereld om een taak te verrichten. Het was een zware taak, maar uiteindelijk was dat wel het doel van zijn training. Geduld, liefde en vergevingsgezindheid zijn geen eigenschappen die wij gemakkelijk leren. Net zoals Mozes ging ook Jezus voor 40 dagen de woestijn in, waarna hij vervolgens terugkeerde en het volk onderwees. Het is eigenlijk hetzelfde patroon. Jezus ging de woestijn in om Zijn laatste beproeving het hoofd te bieden, een beproeving die de duivel uitvoerde. Hij slaagde voor deze beproeving en keerde terug als een waardig gezant van het evangelie.

Dit is het ultieme patroon voor allen die voor een tijd uit de kerk geroepen worden. Maar kerkverlating is niet de ultieme oplossing. Kerkverlating dient tot doel om woestijntraining te verkrijgen, opdat wij getraind kunnen worden om in de toekomst de kerk te kunnen onderwijzen.

Een overwinnaar is geroepen om te regeren. In de Bijbel is een heerser ook een rechter. Als rechter moet iemand de wet kennen en weten hoe hij deze in elke situatie volgens de gedachte van Christus moet toepassen. Om dit uit te voeren moet iemand de perfecte balans tussen wet en genade, gerechtigheid en genade, tuchtiging en straf kennen. Een rechter is iemand die de gedachte van God heeft geleerd en Zijn wegen kan waarnemen of onderscheiden. Richten (als een rechter) en onderscheiden komen van hetzelfde Griekse woord in het Nieuwe Testament. We hebben onderscheidingsvermogen nodig om te zien wat God zegt zodat wij het volk in Gods weg tot het Beloofde Land kunnen leiden.